جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواداولیه و سوخت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران شماره118641/ت45029هـهیئت وزیران در جلسه مورخ 24/5/1389با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 30057/381هـ/ب مورخ 28/6/1388 تصویب نمود:
آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواداولیه و سوخت هسته‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره 193367/ت38826ک مورخ 24/10/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ در بند « د» ماده (4) عبارت « و انواع خودرو» حذف می‌شود.
2ـ در بند « ز» ماده (4) عبارت « شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388» جایگزین عبارت « شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385» می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19073
تاریخ تصویب :
1389/5/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان انرژی اتمی
موضوع :