جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جهرم شماره28550/310/300استاندار محترم فارس
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه فوق‌العاده مورخ 14/4/1389 خود پیرو مباحث مطرح شده در جلسه مورخ 7/4/1389، مغایرت‌های با اساس طرح جامع شهر جهرم را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1ـ باغات به مساحت 236 هکتار (مشخص شده با رنگ قرمز در نقشه ضمیمه)، از محدوده شهر خارج شده و در حریم قرار گیرند.
2ـ الحاق روستاهای حیدرآباد، تل ریگی، اسلام‌آباد، نظام‌آباد و صادق‌آباد به محدوده شهر مورد موافقت قرار نگرفت.
3ـ اراضی باقیمانده (مشخص شده با رنگ آبی در نقشه ضمیمه) در صورت اجرای مصوبه مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها، (مصوب شورای عالی مورخ 3/10/1369) و ارایه صورت جلسات مربوطه در جلسه بعدی به محدوده الحاق می‌شوند.
4ـ اراضی مشخص شده با شماره 12 در نقشه، به محدوده الحاق نشود و محدوده شهر در این قسمت مطابق با محدوده قبلی مصوب شهر می‌باشد.
نقشه اراضی موردنظر مصوبه متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19073
تاریخ تصویب :
1389/4/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :