جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خنداب شماره29927/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خنداب در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.
ـ با عنایت به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نقشه حریم شهر پس از کسب نظر نهایی از شورای امنیت ملی و طی مراحل تأیید استانی جهت مراحل تنفیذ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19073
تاریخ تصویب :
1389/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :