جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترکیب اعضای کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شماره103808/ت45107هـوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترکیب اعضای کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، موضوع تصویب‌نامه شماره 189378/ت43505هـ مورخ 25/9/1388 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19079
تاریخ تصویب :
1389/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :