جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای شماره101808/ت45104هـ

وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 153480ـ2/12 مورخ 9/5/1389 وزارت نفت و به استناد ماده (3) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب 1356ـ تصویب نمود:
سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای، به مبلغ پانصد و بیست و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و ششصد میلیون (521.330.600.000.000) ریال منقسم به پنجاه و دو میلیون و یکصد و سی و سه هزار و شصت (52.133.060) سهم ده میلیون (10.000.000) ریالی افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19079
تاریخ تصویب :
1389/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :