جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص سنوات بازنشستگی خبرنگاران با اشتغال بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب شماره 125941/ت45061هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/5/1389 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سنوات بازنشستگی افرادی که مطابق قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و الحاق دو تبصره به ماده (76) ـ مصوب 1371ـ مصوب 1380ـ و آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) قانون یاد شده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاری بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب باشد برای محاسبه مستمری بازنشستگی با ضریب (یک و نیم) محاسبه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19079
تاریخ تصویب :
1389/5/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :