جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی شماره140283/ت45250هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، کشور و مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع زیربنا موضوع بند (الف) ماده (6) آیین‌نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1389 در عدد (25%) ضرب و براساس آن محاسبه و وصول شود.
2ـ با توجه به صدور تدریجی کارت مهارت فنی کارگران، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1389 تا سقف دویست هزار نفر، شرایط بیمه‌شدن مشمولان را محقق نماید.
3ـ ضرایب جدول وصول حق بیمه در سالهای بعد، به ازای هر دویست هزار نفر مازاد بر تعداد سال 1389، به میزان بیست و پنج درصد افزایش و مبنای وصول قرار گیرد.
4ـ حق بیمه پروژه‌های مسکن مهر در سه قسط مساوی به ترتیب در زمان صدور پروانه، شش ماه و یک سال پس از تاریخ صدور پروانه اخذ می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19091
تاریخ تصویب :
1389/6/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :