جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی شماره34296/310/300استاندار محترم خوزستان
پیرو نامه شماره 34945/310/300 مورخ 25/7/1388 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص شهرک سلمان فارسی، به آگاهی می‌رساند:
در اجرای مصوبه جلسه مورخ 13/2/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته منتخب شورای عالی، موضوع افزایش جمعیت شهرک سلمان فارسی در جوار روستای بنی‌نعیمه در شهرستان رامهرمز را مورد بررسی قرار داد و با توجه به سرانه‌ها و تراکم موردنظر، امکان افزایش جمعیت شهرک از هشت هزار به هفده هزار نفر را تأیید نمود.
بنا بر نظریه شورای عالی، این رأی، مصوبه شورای عالی تلقی و قابل اعلام خواهدبود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19091
تاریخ تصویب :
1389/2/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :