جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب ستاد عالی پشتیبانی از اردوهای هجرت شماره142188/ت45249هـ

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان ملی جوانان
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 17145/1 مورخ 14/6/1389 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر فرهنـگ و ارشاد اسـلامی به ترکیـب ستاد عالی پشتیبـانی از اردوهای هجرت موضوع ماده (6) تصویب‌نامه شماره 31567/ت35313هـ مورخ 29/3/1385 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19095
تاریخ تصویب :
1389/6/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان ملی جوانان
موضوع :