جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

ماده واحده « تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی» شماره5865/89/دش(مصوب جلسه 668 مورخ 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 668 مورخ 26/5/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 13/5/1389 شورای فرهنگ عمومی، تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ تغییرات ذیل در تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی اعمال و گنجانده می‌شود:
1ـ مناسبت‌های ذیل در متن تقویم رسمی کشور در سال 1390 گنجانده می‌شود:

2ـ مناسبت‌های ذیل در ضمیمه تقویم رسمی کشور در سال1390 گنجانده می‌شود:

3ـ مناسبت‌های ذیل از متن تقویم رسمی کشور در سال 1390 حذف شود:

4ـ مناسبت‌های ذیل از ضمیمه تقویم رسمی کشور در سال 1390 حذف می‌شود:
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19095
تاریخ تصویب :
1389/5/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای فرهنگ عمومی
موضوع :