جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیبه ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت شماره146442/ت45168هـ

دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 15095/1 مورخ 23/5/1389 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19097
تاریخ تصویب :
1389/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :