جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص طرح جـامع شهر جوانرود شماره 35660/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جوانرود در جلسه مورخ 19/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:
ـ اصلاح عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به‌مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19097
تاریخ تصویب :
1389/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :