جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قصرشیرین شماره36433/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر قصرشیرین در جلسه مورخ 19/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ اصلاح ضوابط و مقررات مربوط به پهنه گردشگری حاشیه رودخانه الوند و اعمال ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در این پهنه با عنایت به وجود باغات فراوان در این اراضی.
2ـ تعیین محدوده حرایم درجه 2 آثار ثبت‌شده تاریخی در نقشه‌ها با توجه به‌ضوابط و مقررات ارائه شده در دفترچه ضوابط و مقررات.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به‌مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19097
تاریخ تصویب :
1389/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :