جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به‌علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 1372

جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 1372 که با عنوان طرح اصلاح تبصره (4) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 21/6/1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‎گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره147239 7/7/1389
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 1372 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‎ویکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41882/213 مورخ 31/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به‌علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 1372

ماده واحده ـ
الف ـ در تبصره (1) اصل قانون عبارات «فساد اخلاقی»، و «سهل‎انگاری» حذف شود.
ب ـ تبصره (4) ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‎شوند مصوب 9/6/1372 به شرح زیر اصلاح می‎گردد:
تبصره 4ـ مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضدانقلاب عمد موضوع این قانون کمیسیونی می‎باشد که برطبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداریهای مربوطه با ترکیب:
فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون.
2ـ مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران.
3ـ ریاست اداره اطلاعات.
4ـ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
5 ـ دادستان.
6ـ فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه.
7ـ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره).
8 ـ پزشکی قانونی.
تشکیل و تصمیمات آن بر اساس آئین‎نامه قبلی ضمن عطف به ماسبق شدن قطعی و از تاریخ تصویب لازم‎الاجراء است و توسط رئیس کمیسیون به مبادی ذی‎ربط ابلاغ می‎شود.
ج ـ یک تبصره به ماده واحده قانون فوق به شرح زیر اضافه شود:
تبصره 8 ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است جان‎باختگان مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که برای پاکسازی مناطق اقدام می‎کنند در حکم شهید بپذیرد و مجروحین و آسیب‎دیدگان پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنیاد به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد. اعتبار مورد نیاز از محل ردیف هزینه‎ای 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 1389 تأمین می‎گردد و دولت برای سالهای بعد اعتبار لازم را در بودجه‎های سنواتی تأمین خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19103
تاریخ تصویب :
1389/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :