جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره151492/44986

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی ‌و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
نظر به اینکه در تنظیم و ابلاغ تصویب‌نامه شماره 105010/ت44986ک مورخ 26/2/1389 که براساس طرح پیشنهادی صورت گرفته است، اشتباهاتی به‌شرح زیر رخ داده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود:
1ـ در بند «هـ» ماده (1) عبارت «هیئت وزیران» به عبارت «وزارت جهادکشاورزی» تغییر می‌یابد.
2ـ در ماده (8) عبارت «جدول (23)» به عبارت «جدول (24)» تغییر می‌یابد و عبارت « با رعایت سقف مقرر در قانون» بعد از واژه «آیین‌نامه» اضافه می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19103
تاریخ تصویب :
1389/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :