جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری شماره 35267/206وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
شورای‌عالی اداری در یکصد و سی هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور، به منظور ارتقای فعالیت‌های فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابت‌های فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه واحد تصویب نمود:
1ـ سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود.
2ـ پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی با کلیه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در « پژوهشگاه هوافضا» ادغام می‌گردد و وابسته به سازمان فضایی ایران (موضوع بند1 فوق) اداره خواهد شد.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری به شورا ارایه خواهد شد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19106
تاریخ تصویب :
1389/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ریاست جمهوری
موضوع :