جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ضوابط تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ شماره154092/ت44611هـ
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 17875/42/4/1 مورخ 8/2/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستای آرتون از دهستان میان طالقان بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد به دهستان پایین طالقان همین شهرستان الحاق می‌گردد.
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ سنگ بن 2ـ کلانک 3ـ فشندک مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان پایین طالقان بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان میان طالقان همین شهرستان الحاق می‌گردد:
ج ـ دهستان کناررود به مرکزیت روستای گوران مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از ترکیب مزارع، روستاها و مکانهای زیر در تابعیت بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ ایجاد می‌گردد:
1ـ گوران 2ـ گلیرود 3ـ خودکاوند 4ـ اورازان 5 ـ وشته 6 ـ سفچ خانی 7ـ منگلان 8 ـ حصیران 9ـ گرود 10ـ آونگ 11ـ محسن‌آباد 12ـ بزج 13ـ سکران 14ـ سکران چال 15ـ نوبزک 16ـ جزن 17ـ حسنجون 18ـ جزینان 19ـ سیدآباد 20ـ خسبان 21ـ هرنج 22ـ پرده‌سر.
با تصویب این دهستان این چنانچه مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه‌های 250000/1 پیوست ملاحظه گردد و یا در آینده بوجود آید، در تابعیت دهستان قرار خواهدگرفت.
د ـ نام دهستان بالا طالقان از توابع بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ به دهستان جوستان تغییر می‌یابد.
هـ ـ بخش بالا طالقان به مرکزیت روستای جوستان از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان ساوجبلاغ ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان جوستان به مرکزیت روستای جوستان.
2ـ دهستان کناررود به مرکزیت روستای گوران.
و ـ شهرستان طالقان در استان البرز از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر طالقان شامل دهستانهای پایین طالقان به مرکزیت روستای شهراسر و میان طالقان به مرکزیت شهر طالقان.
2ـ بخش بالا طالقان.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19106
تاریخ تصویب :
1389/6/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :