جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 44721/ت41999هـ مورخ 31/2/1389 شماره157773/41999

سازمان اوقاف و امور خیریه
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره44721/ت41999هـ مورخ 31/2/1389 که براساس طرح تصویب‌نامه پیشنهادی تنظیم شده است عبارت « متولی و» به اشتباه تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19114
تاریخ تصویب :
1389/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :