جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح در بند (1) تصویب‌نامه شماره 162423/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 شماره163936/ت45136هـ

وزارت راه و ترابری ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/7/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 162423/ت43505هـ مورخ 16/8/1388 بعد از عبارت « وزیر کشور» عبارت « و حمید بقایی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19117
تاریخ تصویب :
1389/7/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت راه وترابری
موضوع :