جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص معافیت سود بازرگانی مربوط به ورود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل عمومی بار و مسافر روستایی شامل مینی‌بوس، ون، سواری و وانت شماره168436/ت44868کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیـران عضو کارگروه توسعه حمل و نقـل عمومی و مـدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 29/3/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه 14601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 تصویب نمودند:
در اجرای ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ ورود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل عمومی بار و مسافر روستایی شامل مینی‌بوس، ون، سواری و وانت به صورت ساخته‌شده و یا قطعات منفصل از پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف می‌باشد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با رعایت اسـتانداردهای مربوط و استفاده از روشـهای مناسب از قبـیل رنگ‌آمیزی مشخص، بر بکارگیری وسایل نقلیه مذکور در مسیرهای روستایی نظارت نماید. تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض باید متناسب با دورافتادگی و محرومیت مناطق به متقاضیان اعطا شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ21/7/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :