جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فرون‌آباد مرکز دهستان فرون‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت در استان تهران به شهر شماره168343/ت44496کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 4898/42/4/1 مورخ 18/1/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای فرون‌آباد مرکز دهستان فرون‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت در استان تهران به شهر تبدیل و به عنوان شهر فرون‌آباد شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ21/7/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389//21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :