جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خومه‌زار از توابع دهستان آبکش یک بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس به شهر شماره168331/ت43820کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 152096/42/4/1 مورخ 8/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای خومه‌زار از توابع دهستان آبکش یک بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس به شهر تبدیل و به عنوان شهر خومه‌زار شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ21/7/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :