جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها شماره168404/ت44842کوزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودرو، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 37118/ت36972هـ مورخ 5/4/1386 تصویب نمودند:
1ـ نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها در مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف:1
گروه شهر : گروه (الف) کلان شهرها
هزینه معاینه خودروهای سبک: 90000 ریال
هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال

ردیف:2
گروه شهر :گروه (ب) مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای سیصد هزار نفر
هزینه معاینه خودروهای سبک: 80000 ریال
هزینه معاینه خودروهای سنگین: 180000 ریال

ردیف:3
گروه شهر : گروه (ج) شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر
هزینه معاینه خودروهای سبک: 70000 ریال
هزینه معاینه خودروهای سنگین:180000 ریال

2ـ نرخ خدمات معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سبک و ظرف ده روز بعد از مراجعه اول در مورد خودروهای سنگین، بیست هزار (20.000) ریال می‌باشد.
3ـ نرخ خدمات معاینه فنی برای موتورسیکلت‌ها برای مراجعه اول سی هزار (30.000) ریال و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف یک ماه بعد از مراجعه اول، ده هزار (10.000) ریال است.
4ـ بعد از انقضاء مدتهای یک ماه و ده روز از مراجعه اول، موضوع بندهای (2) و (3) مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه خواهد بود.
5 ـ مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه‌های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آنها خودداری نمایند.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1389 به تأیید مقـام محترم ریاست جمـهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت كشور
موضوع :