جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی» شماره6793/89/دش(مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:
« ـ آقای دکتر محمدرضا رزاقی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی، انتخاب می‌شود.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/6/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :