جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی» شماره6792/89/دش(مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389، بنا به پیشنهادهای مورخ 1/12/1388 و 28/1/1389 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی، تصویب نمود:
« ـ آقایان دکتر ابراهیم فیاض و مهدی فضائلی با استناد به ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی به عنوان دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شوند.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژادنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/6/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :