جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر اوز شماره89/300/42677استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اوز در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی‌ربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19125
تاریخ تصویب :
1389/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :