جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر حسن‌آباد شماره89/300/42682استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حسن‌آباد در جلسه مورخ 26/4/1389 شورای برنـامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی‌ربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19125
تاریخ تصویب :
1389/4/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :