جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان» شماره7345/89/دش(مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:
« ـ آقای دکتر منصور شکیبا به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، انتخاب می‌شود».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19131
تاریخ تصویب :
1389/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :