جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه درخصوص اصلاح ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، تمدید و اصلاح ماده (3)آیین‌نامه شماره160230/ت45502ک

مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
1ـ عبارت « مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 737/ت38220ک مورخ 10/1/1387 حذف می‌شود.
2ـ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 158794/ت35794ک مورخ 1/12/1385 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می‌شود.
3ـ در ماده (3) آیین‌نامه مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دیـنی موقوفه و موقوفات عام غیـرتولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 72052/ت432هـ مورخ 30/11/1373، عبارت « سه نفر» به عبارت « پنج نفر» اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 11/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19137
تاریخ تصویب :
1389/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :