جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری شماره183584/ت44839ک
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 8981/1 مورخ 25/3/1389 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
عبارت‌های « سـازمان حج و زیارت» و « خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران» از ماده(2) و عبارت‌های « سازمان اوقاف و امورخیریه» و « سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» از تبصره (1) ماده مذکور حذف می‌شوند.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 11/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19137
تاریخ تصویب :
1389/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :