جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز صدای موتورسیکلت‌های وارداتی مطابق با استاندارد اروپا شماره187083/ت44093ک

وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در جلسه مورخ7/6/1389 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 16110/160 مورخ 29/10/1388 شورای اسلامی شهر تهران و به استناد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ مورخ 1/4/1378 تصویب نمود:
1ـ حد مجاز صدای موتورسیکلت‌های وارداتی مطابق با استاندارد اروپا به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره ـ موتورسیکلت‌های وارداتی موتورسیکلت‌هایی می‌باشند که به صورت کامل ساخته شده (CBU) وارد می‌شوند.
2ـ حد مجاز صدای موتورسیکلت‌های تولید داخل به شرح زیر تعیین می‌شود:

3ـ روش انجام آزمون بر مبنای استاندارد شماره10282 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با عنوان « موتور گازی و موتورسیکلت ـ سطح صدا» خواهدبود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19140
تاریخ تصویب :
1389/6/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بازرگانی
موضوع :