جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ناغان شماره89/300/46799استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری
در اجرای بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عـالی شـهرسازی و معماری ایـران و اصلاحیـه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شـهر ناغان در جلسه مورخ 28/5/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، ضـمن تنفـیذ مـصوبه مذکور، خواهـشمند است نسـبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19152
تاریخ تصویب :
1389/5/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :