جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد شماره89/300/46426استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حاجی‌آباد در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت شرایط زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ حذف سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری آموزش عالی (تحصیلات تکمیلی) از جدول سطوح و سرانه‌های طرح جامع شهر.
2ـ حذف ضوابط و مقررات مربوط به حرایم خطوط انتقال انرژی از دفترچه ضوابط و مقررات.
3ـ تهیه نقشه‌ منطقه‌بندی حریم.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19152
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :