جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خراسان شمالی شماره202646/ت45622هـوزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/8/1389 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خراسان شمالی با عضویت معاون اول رییـس‌جمهور (رییس) وزیران کشور، جهادکشاورزی، نیرو، راه و ترابری، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییـس کـل بانک مرکـزی جمـهوری اسلامی ایـران و اسـتاندار خراسـان شـمالی تشکیل می‌شود.
2ـ اعضای ستاد یادشده به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای امور اجرایی مربوط به تسریع در روند توسعه استان تعیین می‌شوند.
3ـ تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده درخصوص امور اجرایی مذکور اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/8/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت راه وترابری
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :