جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور شماره 202653/ت42144هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 17699/11 مورخ 25/8/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور

ماده1ـ به منظور هماهنگ‌سازی تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و بهره‌برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راههای کشور که در این آیین‌نامه به اختصار « کمیسیون» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر راه و ترابری (رییس کمیسیون)
2ـ یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر
3ـ یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر
4ـ یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر
5 ـ یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
6 ـ یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر
7ـ نماینده معرفی‌شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
8 ـ یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رییس‌ سازمان
9ـ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
10ـ نماینده دادستان کل کشور به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی)
11ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفی)
12ـ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور
13ـ رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
14ـ رییس کل بیمه مرکزی ایران
15ـ رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور
16ـ رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور
تبصره1ـ جلسات کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذشده نیز با رأی اکثریت حاضران معتبر و توسط رییس کمیسیون ابلاغ می‌شود.
تبصره2ـ کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاهها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.
ماده2ـ به منظور تعیین اهداف، راهبردها و طرح‌های بهبود ایمنی راهها، کمیسیون وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
الف ـ ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای ذی‌ربط با ایمنی راهها.
ب ـ تدوین سیاستهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.
پ ـ تدوین دستورالعمل‌های مربوط به شفاف‌سازی و احصای وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی راهها و درصورت لزوم ارایه آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.
ت ـ بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی دستگاههای عضو در حوزه ایمنی راهها، براساس برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوب راهبردها و طرح‌های مصوب مرتبط با ایمنی راهها.
ث ـ جهت‌دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی راهها.
ج ـ تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راهها و محیط مؤثر اطراف آن با هدف کاهش نقاط پرتصادف راهها.
چ ـ بررسی و پیشنهاد استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی و ارتقای سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.
ح ـ بررسی و پیشنهاد دستورالعمل‌های مربوط به سرعت و کیفیت خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی در راهها.
خ ـ ارایه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود و تقویت سیستم مدیریتی اجرای قوانین و مقررات ترافیکی در سطح راهها، ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد آن.
د ـ ارایه راهکارهای لازم در جهت ساماندهی و بهبود امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی راهها.
ذ ـ بررسی و ارایه راهکارهای لازم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوری‌های نوین جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی راههای کشور.
ر ـ بررسی و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید انواع گواهینامه و شرایط صلاحیت و سلامت رانندگان وسایل نقلیه عمومی و نحوه اعمال مقررات مربوط.
ز ـ بررسی و ارایه راهکارهای بهبود سیستم‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی به عنوان ابزاری جهت بهبود سطح خدمت‌رسانی و ایمنی حمل و نقل و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی ترافیک نزد کاربران مختلف راهها.
ژ ـ بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود سیستم‌های آموزش ایمنی در سطوح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگی فعالیتها بین دستگاههای ذیربط.
س ـ بهبود ارایه خدمات بیمه‌ای در زمینه حمل و نقل به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و تصادفات رانندگی.
ش ـ پیشنهاد لازم برای وصول درآمد و تأمین منابع اعتباری برای صرف هزینه در امور ایمنی حمل و نقل به مراجع قانونی.
ص ـ ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راههای کشور با همکاری دستگاههای عضو.
ض ـ نظارت و ارزیابی شاخصهای عملکردی ایمنی و اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی راهها توسط اعضا و هریک از کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استانی و ارایه گزارش سالانه آن به هیئت وزیران.
ط ـ بررسی تحلیلی تصادفات جاده‌ای عمده با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و تدوین راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار آنها.
ظ ـ سایر وظایف مندرج در ماده (14) آیین‌نامه مدیریت حمل ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 114342/ت41191ک مورخ 4/6/1388.
ماده3ـ دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهد داشت.
ماده4ـ دستگاههای عضو کمیسیون موظفند هرساله میزان اعتبار لازم برای انجام وظایف مربوط را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌منظور درج در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و درصورت تخصیص با نظارت کمیسیون هزینه نمایند.
ماده5 ـ کمیسیون جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای برنامه‌ریزی و نظارتی، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در موضوعات و مقوله‌های مختلف مرتبط با ایمنی راهها، می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو کمیسیون اقدام نماید.
تبصره ـ دبیرخانه کمیسون، مسؤولیت هماهنگی دبیرخانه‌های کارگروهای تخصصی و کمیسیون‌های مدیریت ایمنی راههای‌استان، موضوع ماده(14) آیین‌نامه یادشده را برعهده دارد.
ماده6 ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
تبصره ـ دستگاههای عضو کمیسیون و کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استان موظفند گزارش عملکرد خود را درمقاطع سه ماهه به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند.
ماده7ـ بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون را به منظور بررسی طرحهای کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن از محل اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387 ـ تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ـ درصورت عدم کفاف منابع مالی موضوع این ماده، بودجه مورد نیاز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری تأمین خواهد شد.
ماده8 ـ کمیسیون موظف است نتیجه فعالیتهای انجام شده، طرحهای تصویب شده و نحوه همکاری و عملکرد هریک از دستگاههای عضو را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هر سال یک بار به هیئت وزیران گزارش نماید.
ماده9ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 11499/ت25406هـ مورخ 7/3/1382 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
موضوع :