جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شماره200629/45651جمهوری اسلامی ایران

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 99597/ت41562هـ مورخ 17/5/1388 که براساس طرح پیش‌نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهاتی صورت گرفته است، لذا، مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود:
در تبصره ماده (6) و ماده (7) به ترتیب عبارتهای « پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» و « رأی اکثریت» جایگزین عبارتهای « به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد» و « حداقل رأی مثبت چهار نفر از» می‌شوند.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1388/8/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت دادگستری
موضوع :