جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد اصلاح تصمیم‌نامه، موضوع تعیین بهای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شماره204585/ت45375هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 26020هـ/ب مورخ 15/4/1389 تصویب نمود:
در تصمیم‌نامه شماره 222169/43688هـ مورخ 11/11/1388، موضوع تعیین بهای خدمات شرکت پست، عبارت « و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» پس از عبارت « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» اضافه و متن زیر جایگزین بند(1) می‌شود:
«1ـ بهای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌هایی که مجاز به ارایه خدمات پستی هستند، جز در مورد خدمات شبکه اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، موضوع بند « ب» ماده (1) تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388، با رعایت فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ ، موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار و سایر قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.»
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :