جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان ـ وزیر جهاد کشاورزی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین فهرست آفات شماره204590/ت45349هـعمومی، همگانی و بیماریهای قرنطینه‌ای داخلی، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ

وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ آقای صادق خلیلیان ـ وزیر جهاد کشاورزی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین فهرست آفات عمومی، همگانی و بیماریهای قرنطینه‌ای داخلی، موضوع ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346ـ تعیین می‌شود.
2ـ تصمیمات نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی موضوع یادشده در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :