جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین فرودگاه سنندج به عنوان مرز مجاز هوایی شماره204768/ت43073هـوزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/69226 مورخ 9/4/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ تصویب‌نمود:
فرودگاه سنندج به عنوان مرز مجاز هوایی شناخته می‌شود و ورود به کشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/9/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت كشور
موضوع :