جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعمیم پوشش بیمه‌ای به (20) قلم داروی تشخیصی و درمانی مورداستفاده در بخشهای سرپایی و خدمات تعویض مفاصل و سی مورد شماره204578/ت45339هـاعمال جراحی شایع (گلوبال)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد مواد (8) و (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ تصویب نمود:
1ـ تعمیم پوشش بیمه‌ای به (20) قلم داروی تشخیصی و درمانی مورد استفاده در بخشهای سرپایی و خدمات تعویض مفاصل و سی مورد اعمال جراحی شایع (گلوبال) به شرح جداول سه‌گانه پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، تعیین می‌گردد.
2ـ هزینه فتوتراپی، معادل (9) واحد (K داخلی) محاسبه می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :