جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید رأی شماره 199 ورخ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن شماره هـ/89/481دریافت حق فنی مسئول داروخانه‌ها

تاریخ: 19/7/1389
شماره دادنامه: 256
کلاسه پرونده: 89/481
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ4/8/1384 نسبت به رأی شماره199 مورخ3/3/1388 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: پس از وصول نامه‎های شماره 86/89 مورخ 5/3/1389 و 4822/د مورخ 5/7/1388 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن داروسازان ایران مبنی بر اعتراض و ایراد اشکالاتی به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسئول داروخانه‎ها، مراتب جهت بررسی و انجام کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون تخصصی و مشاورین ذیربط ارجاع که نتیجه طی نامه شماره 89/481 مورخ 13/7/1389 مدیرکل هیأت عمومی به رئیس دیوان منعکس و با لحاظ نظریه مشاورین و کارشناسان و تعدادی از اعضای کمیسیون تخصصی، موضوع را قابل طرح در جلسه هیأت عمومی دانسته و در دستور کار قرار گرفت. متعاقباً پرونده مربوط در جلسه مورخ 19/7/1389 هیأت عمومی با حضور قضات دیوان و نمایندگان دستگاههای مربوط وکارشناسان مطرح و پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسان و اعلام نظر موافق و مخالف و اعلان کفایت مذاکرات و اخذ رأی اکثریت و اقلیت، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384، نسبت به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‎ها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجراء می‎باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/7/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :