جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کاشان شماره89/310/49937استاندار محترم استان اصفهان
پیرو نامه شماره 35118/310/300 مورخ 20/7/1388 موضوع اعلام مصوبه مورخ 19/5/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه شماره 36695/300 مورخ 5/8/1388، به استحضار می‌رساند:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/11/1388، پیرو صورتجلسه مورخ 19/5/1388 خود و ضمن استماع گزارش بازدید هیأت اعزامی به کاشان، طرح جامع شهر کاشان را مورد بررسی قرار داد و با الحاق مناطق پیشنهادی هیأت اعزامی و همچنین محدوده طرح هادی مصوب روستاهای خزاق و طاهرآباد و شهرک 22 بهمن به محدوده مصوب مورخ19/5/1388 شورای عالی (محدوده 4683 هکتاری)، جمعاً به مساحت 1588 هکتار به صورت توسعه متصل و منفصل موافقت نمود و مقرر شد مابقی اراضی در حریم باقی بماند.
ضمناً مقرر گردید:
1ـ طرح ویژه برای پهنه واقع در شمال محور فین تا جنوب بلوار امام رضا (ع) با کاربری مذهبی، تفریحی، تفرجی و گردشگری توسط شهرداری کاشان تهیه و با رعایت حریام باغ فین و تپه سیلک به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.
کمیسیون ماده 5 شهر کاشان تا مهرماه سال 1389 حق تصمیم‌گیری جدید درخصوص طرح مذکور را نخواهد داشت.
3ـ در خصوص حقوق مکتسبه محله ناجی‌آباد و محله قدیم راوند، شهردار و شورای شهر بایستی ظرف مدت 15 روز مستندات قانونی ساکنین را به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان محترم وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و مشاور طرح ارایه نموده و نظر این کمیته به عنوان نظر شورا ابلاغ خواهدشد.
قابل ذکر است که براساس مدارک واصله از استان و بررسی آنها در جلسات برگزارشده، توجیه قانونی، منطقی و فنی در خصوص واگذاری‌های صورت گرفته در اراضی موصوم به محل ناجی‌آباد و محله قدیم راوند وجود ندارد، لذا محدوده شهر کاشان مطابق مصوبات مورخ 19/5/1388 و 5/11/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (جمعاً مساحت شهر کاشان معادل 6271 هکتار) تائید می‌گردد و اراضی محله ناجی‌آباد و محله قدیم راوند همچنان در حریم شهر کاشان باقی می‌مانند.
مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد و مدارک مربوطه متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19176
تاریخ تصویب :
1389/9/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :