جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 187447/ت45398هـ مورخ 19/8/1389 شماره235068/45398

وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره187447/ت45398هـ مورخ19/8/1389 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت « تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» به اشتباه عبارت « تشخیص هیئت» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19187
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :