جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387 شماره229496/39338
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دفتر امور مناطق محروم کشور
نظر به اینکه در بند (1) تصویب‌نامه شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387 عبارت « که با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود.» بعد از عبارت « از محل هدفمند کردن یارانه‌ها» تحریر نشده است. لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19187
تاریخ تصویب :
1389/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
دفتر مناطق محروم كشور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :