جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر کهنوج شماره89/300/53466

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق اراضی به محدوده شهر کهنوج جهت تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ با الحاق مذکور به میزان مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، به عنوان محدوده منفصل شهری جهت تأمین مسکن مهر موافقت می‌گردد، به نحویکه اراضی حدفاصل شهر و زمین موردنظر (اراضی متعلق به آموزش عالی و فضای سبز حفاظتی) وارد محدوده شهر نشوند.
2ـ خدمات عمومی موردنیاز این اراضی مطابق ضوابط طرح جامع سال 1386 تأمین گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19187
تاریخ تصویب :
1389/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :