جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» شماره9995/89/دش(مصوب جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
مصوبه « اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که در جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/5/1389 رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
مقدمه
به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه شورایی به نام « شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار « شورا» نامیده می‌شود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.
ماده1ـ وظایف:
1ـ تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه‌جانبه زنان بر پایه موازین اصیل اسلام و تدوین الگوهای مناسب.
2ـ تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم به منظور شناخت ویژگی‌های مثبت فرهنگ اقوام و مقابله با تضعیف آن، همچنین ریشه‌یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ‌های بیگانه و انحرافات اخلاقی و نیز زدودن بقایای بینش‌های متحجر که به نام مذهب در جامعه وجود دارد و آثار ستم و تبعیضی که از دوران نظام طاغوتی بر جامعه بانوان تحمیل شده است.
3ـ تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای تقویت هر چه بیشتر نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرایی در زمینه‌های مزبور.
4ـ تدوین سیاست‌های لازم، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت خود (از طریق استفاده مناسب از وسایل و امکانات ورزشی، آموزشی، هنری، رسانه‌های همگانی و غیره) و بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف اجرایی برای برنامه‌ریزی.
5 ـ تهیه طرح‌هایی جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و سوادآموزی و بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های مناسب در زمینه‌های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی زنان.
6 ـ بررسی زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و بررسی نحوه رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش اینگونه فعالیت‌ها.
7ـ بررسی و تدوین طرح‌های مناسب برای حل مشکلات زنان بی‌سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان.
8 ـ اتخاذ تدابیر برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مراکز و سازمان‌های فعال در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و عنداللزوم ارائه طرح و پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
9ـ پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت‌دار و حمایت از نظریه‌پردازان، متفکران و دانشمندان مسلمان که به تبیین دیدگاه‌های اسلامی در زمینه خانواده و اجتماع می‌پردازند و کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی.
10ـ مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالانه.
11ـ برنامه‌ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت‌های انقلابی زنان در کشورهای دیگر به خصوص در کشورهای اسلامی.
12ـ اظهارنظر و یا تصمیم‌گیری در مواردی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار می‌شود.
13ـ پیشنهاد ضوابط و معیارهای فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ تبلیغی زنان و نحوه نظارت بر آن فعالیت‌ها.
تبصره1ـ نماینده شورا در هیأت نظارت و بازرسی عضویت خواهدداشت.
تبصره2ـ موارد موضوع بندهای 1 تا 7 و 10 تا 12 از وظایف شورا برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم خواهدشد.
ماده2ـ ترکیب اعضا:
1ـ دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا نمایندگان شورای عالی.
2ـ دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
3ـ دو نفر نماینده رییس‌جمهور.
4ـ دو نفر از بانوان نماینده مجلس با معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی.
5 ـ دو نفر نماینده صاحب‌نظر با معرفی رئیس قوه قضائیه.
6 ـ دو نفر از بانون از حوزه علمیه قم به پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
7ـ یک نفر صاحب‌نظر در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان با معرفی وزیر یا رئیس هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، امور خارجه، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، صدا و سیما، تربیت بدنی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
تبصره ـ در صورتی که موضوع دستور شورا راجع به یکی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های دیگر اجرایی باشد نماینده آن دستگاه می‌تواند با حق رأی در جلسه شرکت کند.
ماده3ـ رئیس شورا از میان دو نفر از اعضای شورا و با کسب رأی اکثریت اعضا، انتخاب و پس از تأیید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی به شورای عالی معـرفی و برای مدت 3 سال منـصوب و حکـم وی از طرف رئیس شـورای عالی صادر می‌شود.
تبصره1ـ انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است.
تبصره2ـ دبیر شورا از میان دو نفر از بانوان عضو شورا یا خارج از آن، با پیشنهاد رئیس شورا به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و با حکم دبیر شورای عالی برای مدت 3 سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی مجاز است.
ماده4ـ کلیه امور تشکیلاتی، اداری، مالی و استخدامی شورا تابع تصمیمات هیئت امنای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ماده5 ـ شورا می‌تواند برای اجرای وظایف خود گروه‌های کار تشکیل دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی شورا و کارگروه‌های تخصصی آن، هماهنگ با آیین‌نامه‌های شـوراهای اقماری و کمیـسیون‌های تـخصصی شورای عـالی انقلاب فـرهنگی تنظیم خواهد شد.
ماده6 ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 6 ماده و 6 تبصره در جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19187
تاریخ تصویب :
1389/9/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای فرهنگی،اجتماعی زنان
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :