جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر برزول شماره89/300/54771استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر برزول در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ باغات و اراضی کشاورزی تثبیت گردد و تغییر کاربری آن به عنوان مغایرت اساسی مطرح شود.
2ـ اراضی ذخیره مسکونی به کاربری مسکونی تبدیل گردد و کاربری‌های شناور در نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.
3ـ تجهیزات شهری مانند دفع زباله، کشتارگاه و... در نقشه حریم جانمائی شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19188
تاریخ تصویب :
1388/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :