جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص عوارض صادراتی شمش چدن شماره241007/ت45873کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
شمـش چـدن مشمـول عـوارض صـادراتی مـوضـوع تصویـب‌نامه شـماره 97378/ت40439ک مورخ 16/6/1387 نمی‌شود. این تصویب‌نامه از تاریخ 1/10/1388 لازم‌الاجرا می‌باشد.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 19/10/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19192
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :