جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خلیفان مرکز بخش خلیفان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی به شهر شماره241082/ت42116ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 30/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 169226/42/4/1 مورخ 3/12/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روسـتای خلیفان مرکز بخـش خلیـفان از توابع شـهرستان مهـاباد در استـان آذربایجان غربی به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر خلیفان شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 19/10/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19192
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :