جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر شماره241075/ت45964هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39205هـ/ب مورخ 16/6/1389 تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 192384/ت43774ک مورخ 30/9/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (2) عبارت « از محل تسهیلاتی که بانک‌ها خارج از تسهیلات موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای خرید مسکن اعطا می‌نمایند» بعد از عبارت « بانکهای عامل» اضافه می‌گردد.
2ـ در بند (5) عبارت « در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و» حذف می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19192
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :